Zapłata podatku dochodowego po terminie

Ustawowy termin płatności zaliczki na podatek dochodowy za dany miesiąc przypada zawsze na 20 dzień kolejnego miesiąca (przy rozliczeniu kwartalnym na 20 dzień kolejnego miesiąca po zakończeniu kwartału). Zdarzają się sytuacje, kiedy pomimo osiągniętego dochodu i występującego zobowiązania podatkowego, podatnik nie posiada środków, aby opłacić podatek dochodowy w terminie.

Jakie są konsekwencje wpłaty podatku dochodowego po terminie?

Opłacając podatek po terminie, należy naliczyć odsetki od zaległości podatkowych. Obecnie (marzec 2012) stawka odsetek od zaległości podatkowych wynosi 14% w skali roku. Odsetki należy liczyć od pierwszego dnia po dniu, w którym zobowiązanie było wymagalne, do dnia wpłaty. Uwaga, minimalna wysokość należnych odsetek to 6,60 zł, jeżeli obliczone odsetki wyniosą mniej niż 6,60 zł, nie należy ich opłacać!

Jakie konsekwencje wyciągnie wobec podatnika urząd skarbowy? W trakcie roku podatnik opłaca jedynie zaliczki na podatek dochodowy, nie składając przy tym okresowych deklaracji. W związku z tym urząd skarbowy nie posiada informacji na temat należnych zaliczek do momentu złożenia deklaracji rocznej PIT. Dlatego urząd nie wysyła w trakcie roku wezwań do zapłaty zaliczek z tytułu podatku dochodowego.

Podsumowując, jeżeli podatnikowi incydentalnie przydarzy się wpłata podatku po terminie, musi naliczyć odsetki od zaległości podatkowej. Jeżeli odsetki są wyższe niż 6,60 zł, opłaca należną zaliczkę + odsetki. Jeżeli odsetki są niższe niż 6,60 zł, opłaca jedynie należną zaliczkę.

Podatnicy notorycznie opłacający zaliczki z opóźnieniem, muszą liczyć się z większymi konsekwencjami. Poza zapłatą odsetek od zaległości podatkowych mogą także otrzymać mandat karny skarbowy (kwota od kilkuset do kilku tysięcy złotych).

Krzysztof GrzybowskiZapłata podatku dochodowego po terminie

Related Posts