Podatek po terminie

Zapłata podatku dochodowego po terminie

Ustawowy termin płatności zaliczki na podatek dochodowy za dany miesiąc przypada zawsze na 20 dzień kolejnego miesiąca (przy rozliczeniu kwartalnym na 20 dzień kolejnego miesiąca po zakończeniu kwartału).

Kalkulator podatku dochodowego

Ryczałt czy książka przychodów?

Jednym z problemów, z jakim muszą zmierzyć się osoby zakładające przedsiębiorstwo, jest wybór formy opodatkowania. Małe firmy mogą skorzystać albo z opodatkowania ryczałtowego, albo z podatkowej książki przychodów i rozchodów.