Najważniejsze terminy dla przedsiębiorcy

Jeżeli dany termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto, jest on przenoszony na najbliższy dzień roboczy.

Najważniejsze terminy – podatek dochodowy:

7 dzień miesiąca, następującego po miesiącu, którego dotyczy zaliczka – termin płatności zaliczki na podatek dochodowy dla podatników, którzy rozliczają się na zasadzie karty podatkowej (np. termin płatności zaliczki na podatek za miesiąc 02/2012 przypada na dzień 07.03.2012)

20 dzień miesiąca, następującego po miesiącu, którego dotyczy zaliczka – termin płatności zaliczki na podatek dochodowy dla ryczałtu, podatku progresywnego oraz podatku liniowego dla podatników, którzy opłacają miesięczne zaliczki (np. termin płatności zaliczki na podatek za miesiąc 02/2012 przypada na dzień 20.03.2012)

20 dzień miesiąca, następującego po ostatnim miesiącu kwartału, którego dotyczy zaliczka – termin płatności zaliczki na podatek dochodowy dla ryczałtu, podatku progresywnego oraz podatku liniowego dla podatników, którzy opłacają kwartalne zaliczki (np. termin płatności zaliczki na podatek za I kwartał 2012 roku przypada na dzień 20.04.2012)

31 styczeń – termin zapłaty podatku rocznego dla podatników rozliczających się na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego

31 styczeń – termin złożenia deklaracji rocznej PIT-28 dla podatników rozliczających się na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego

30 kwiecień – termin zapłaty podatku rocznego dla podatników rozliczających się na zasadach ogólnych lub wg stawki liniowej

30 kwiecień – termin złożenia deklaracji rocznej PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 dla podatników rozliczających się na zasadach ogólnych

Najważniejsze terminy – podatek VAT:

15 dzień miesiąca, następującego po miesiącu, którego dotyczy deklaracja – termin złożenia deklaracji VAT-UE dla podatników, którzy mają obowiązek składania miesięcznych informacji podsumowującyh (np. termin złożenia deklaracji VAT-UE za miesiąc 02/2012 przypada na dzień 15.03.2012)

15 dzień miesiąca, następującego po ostatnim miesiącu kwartału, którego dotyczy deklaracja – termin złożenia deklaracji VAT-UE dla podatników, którzy mają obowiązek składania kwartalnych informacji podsumowującyh (np. termin złożenia deklaracji VAT-UE za I kwartał 2012 przypada na dzień 15.04.2012)

25 dzień miesiąca, następującego po miesiącu, którego dotyczy zobowiązanie – termin płatności zobowiązania z tytułu VAT-7 dla podatników, którzy rozliczają VAT miesięcznie (np. termin płatności VAT-7 za miesiąc 02/2012 przypada na dzień 25.03.2012)

25 dzień miesiąca, następującego po miesiącu, którego dotyczy deklaracja – termin złożenia deklaracji VAT-7 dla podatników, którzy rozliczają VAT miesięcznie (np. termin złożenia deklaracji VAT-7 za miesiąc 02/2012 przypada na dzień 25.03.2012)

25 dzień miesiąca, następującego po ostatnim miesiącu kwartału, którego dotyczy zobowiązanie -termin płatności zobowiązania z tytułu VAT-7 dla podatników, którzy rozliczają VAT kwartalnie (np. termin płatności VAT-7 za I kwartał 2012 przypada na dzień 25.04.2012)

25 dzień miesiąca, następującego po ostatnim miesiącu kwartału, którego dotyczy deklaracja -termin złożenia deklaracji VAT-7K dla podatników, którzy rozliczają VAT kwartalnie (np. termin złożenia deklaracji VAT-7K za I kwartał 2012 przypada na dzień 25.04.2012)

Najważniejsze terminy – ZUS:

10 dzień miesiąca, następującego po miesiącu, którego dotyczy zobowiązanie – termin płatności składek ZUS dla przedsiębiorców, którzy nie zatrudniają pracowników (np. termin płatności składek ZUS za miesiąc 02/2012 przypada na dzień 10.03.2012)

10 dzień miesiąca, następującego po miesiącu, którego dotyczy deklaracja – termin składania deklaracji ZUS dla przedsiębiorców, którzy nie zatrudniają pracowników (np. termin składania deklaracji ZUS za miesiąc 02/2012 przypada na dzień 10.03.2012)

15dzień miesiąca, następującego po miesiącu, którego dotyczy zobowiązanie – termin płatności składek ZUS dla przedsiębiorców, którzy zatrudniają pracowników (np. termin płatności składek ZUS za miesiąc 02/2012 przypada na dzień 15.03.2012)

15 dzień miesiąca, następującego po miesiącu, którego dotyczy deklaracja – termin składania deklaracji ZUS dla przedsiębiorców, którzy zatrudniają pracowników (np. termin składania deklaracji ZUS za miesiąc 02/2012 przypada na dzień 15.03.2012)

  • podatek dochodowy
  • terminy podatkowe
  • terminy ZUS
  • VAT
  • ZUS
Krzysztof GrzybowskiNajważniejsze terminy dla przedsiębiorcy