Jak wypełnić druk rejestracyjny do VAT?

W niniejszym artykule przedstawiamy sposób wypełnienia formularza VAT-R, będącego zgłoszeniem rejestracyjnym do VAT.

Instrukcja dotyczy tylko przypadku rejestracji do VAT.

Pod opisem dla każdej ze stron wniosku znajduje się przykładowo wypełniony formularz.

Jest to przykład i nie należy się nim sugerować!

Zobacz też: Czy warto rejestrować się jako płatnik VAT?

 

Poz. 1 Numer identyfikacji podatkowej

Należy wpisać NIP osoby fizycznej w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą lub NIP spółki, gdy rejestracja dotyczy spółki.

SEKCJA A. CEL I MIEJSCE ZŁOŻENIA ZGŁOSZENIA ORAZ INFORMACJA DOTYCZĄCA WŁAŚCIWOŚCI NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO

Poz. 4 Cel złożenia zgłoszenia

Należy zaznaczyć kwadrat przy polu „1. rejestracyjny”

Poz. 5. Naczelnik urzędu skarbowego, do którego adresowane jest zgłoszenie

Osoba fizyczna:

– w przypadku jednego miejsca prowadzenia działalności należy wpisać naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla miejsca siedziby firmy,

– w przypadku kilku miejsc prowadzenia działalności należy wpisać naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania.

Podatnik niebędący osobą fizyczną (np. spółka cywilna):

– należy wpisać naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla miejsca siedziby firmy

SEKCJA B. DANE PODATNIKA

B1. DANE IDENTYFIKACYJNE

Poz. 10 Rodzaj podatnika

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą zaznaczają pole „2. osoba fizyczna”, pozostałe podmioty zaznaczają „1. podatnik niebędący osobą fizyczną”.

Poz. 11, 12, 13, 14

Należy wypełnić zgodnie z zaznaczeniem w poz. 10. Podatnicy niebędący osobą fizyczną wpisują nazwę pełną, nazwę skróconą itp, osoby fizyczne wpisują imię i nazwisko, imiona rodziców itp.

B2. ADRES SIEDZIBY/ADRES ZAMIESZKANIA

Poz. 15-24

Osoby fizyczne wpisują adres zamieszkania (także wtedy, gdy różni się on od adresu siedziby), podatnicy niebędący osobą fizyczną wpisują adres siedziby.

B.3. DANE DODATKOWE PODATNIKA BĘDĄCEGO OSOBĄ ZAGRANICZNĄ

Wypełnić jeżeli dotyczy.

Przykład wypełnienia 1 strony wniosku (kliknij aby powiększyć):

VAT-R strona 1

SEKCJA C. OBOWIĄZEK PODATKOWY W ZAKRESIE PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG

Interesujące nas pozycje:

poz. 33 podatnik rezygnuje (zrezygnował) ze zwolnienia, o którym mowa w art.113 ust.1 lub 9 ustawy – wypełniamy, jeżeli rezygnujemy ze zwolnienia przedmiotowego z VAT (150.000 zł)

poz. 34 podatnik rezygnuje (zrezygnował) ze zwolnienia, o którym mowa w art.43 ust.1 pkt 3 ustawy– wypełniają rolnicy, którzy chcą się zarejestrować do VAT

poz. 35 podatnik traci (utracił) zwolnienie, o którym mowa w art.113 ust.1 lub 9 ustaw y – należy wypełnić w sytuacji, kiedy podatnik przekroczył limit zwolnienia przedmiotowego z VAT (150.000 zł) i musi zarejestrować się do VAT

Po zaznaczeniu odpowiedniego kwadratu należy wpisać w poz. 38 datę utraty lub rezygnacji ze zwolnienia. Uwaga, data musi być co najmniej o dzień późniejsza niż data złożenia formularza VAT-R, czyli gdy składamy w dniu 28.04.2012, musimy wpisać datę 29.04.2012 lub późniejszą

METODA KASOWA

Poz. 39. Obowiązek podatkowy u małych podatników

W tym punkcie możemy wybrać kasową metodę rozliczania VAT. Metoda ta polega na tym, że obowiązek podatkowy w zakresie sprzedaży występuje w momencie otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż 90 dni licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi. Metoda kasowa dotyczy także faktur zakupowych – odliczenie VAT od faktury zakupowej przysługuje dopiero po jej opłaceniu.

Nie polecamy stosowania metody kasowej, podobny efekt można osiągnąć poprzez zastosowanie kwartalnego rozliczenia VAT, a metoda kasowa wiąże się z uciążliwym obowiązkiem monitorowania konta bankowego oraz prowadzenia dodatkowych ewidencji (metoda ta obowiązuje tylko dla VAT, przy podatku dochodowym obowiązek podatkowy pozostaje standardowy, więc w danym miesiącu część faktur będzie wpisana do podatku dochodowego, ale nie do VAT i vice versa).

Poz. 44. Deklaracje kwartalne

Jeżeli decydujemy się na kwartalne rozliczanie VAT, należy zaznaczyć kwadrat w poz. „1. podatnik wybiera (wybrał) możliwość rozliczania się za okresy kwartalne”. Uwaga, nie wypełniamy poz. 45 i 46 (wypełniamy je tylko w przypadku rezygnacji z kwartalnego rozliczania VAT)

C.2. INFORMACJE DOTYCZĄCE SKŁADANIA DEKLARACJI

Zaznaczamy kwadrat przy VAT-7 jeżeli będziemy rozliczać się miesięczne lub VAT-7K jeżeli będziemy rozliczać się kwartalnie, a następnie wpisujemy kwartał i rok, za który złożymy pierwszą deklarację VAT-7K w poz. 55 i 56 przy kwartalnym rozliczaniu VAT lub wpisujemy miesiąc i rok, za który złożymy pierwszą deklarację VAT-7 w poz. 57 i 58 przy rozliczaniu miesięcznym

Przykład wypełnienia 2 strony wniosku (kliknij aby powiększyć):

VAT-R strona 2

C.3. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYKONYWANIA TRANSAKCJI WEWNATRZWSPÓLNOTOWYCH

Należy wypełnić tą sekcję w przypadku, gdy firma chce zarejestrować międzynarodowy numer nip (literki PL przed NIP), co pozwoli na dokonywanie międzynarodowych transakcji sprzedaży lub zakupu.

Jeżeli firma ma być zarejestrowana do VAT-UE, należy zaznaczyć kwadrat przy poz. 34. „podatnik podlegajacy obowiazkowi rejestracji jako podatnik VAT czynny bedzie dokonywał lub dokonuje wewnatrzwspólnotowej dostawy towarów…”.

Rejestracja do VAT-UE wiąże się z koniecznością składania kwartalnych informacji podsumowujących VAT-UE (lub miesięcznych, gdy zostanie przekroczony limit kwotowy dla WDT lub WNT).

Poz. 62. Przewidywana data rozpoczęcia dokonywania czynności wymienionych w poz.59, 60 lub 61

Należy wpisać dzień, od którego firma ma być zarejestrowana do VAT-UE. Co najmniej dzień później od daty złożenia deklaracji VAT-R.

SEKCJA D. D. OŚWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA LUB OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA

Nie wymaga komentarza.

Przykład wypełnienia 3 strony wniosku (kliknij aby powiększyć):

VAT-R strona 3


Jesteś przedsiębiorcą i szukasz profesjonalnej obsługi księgowej? Biuro rachunkowe w Poznaniu oferuje kompleksowe usługi księgowe w konkurencyjnej cenie. Zapoznaj się z naszą ofertą i skontaktuj się z nami lub skorzystaj z formularza wyceny usługi aby zamówić usługę.

  • VAT
  • zakładanie firmy
  • podatki
  • podatek
  • podatek VAT
  • druk rejestracyjny VAT
Krzysztof GrzybowskiJak wypełnić druk rejestracyjny do VAT?