Doradztwo podatkowe

Doradztwo podatkowe

Służymy pomocą w zakresie wyboru najkorzystniejszych form opodatkowania i oferujemy kompleksowe doradztwo podatkowe, obejmujące najważniejsze kwestie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Dbamy o prawidłowość wszystkich rozliczeń, dokumentacji i ewidencji z uwzględnieniem aktualnych przepisów prawa podatkowego.

Księgowość

Księgowość

Zapewniamy profesjonalne prowadzenie ewidencji podatkowej w formie pełnej księgowości, księgi przychodów i rozchodów, ryczałtu lub karty podatkowej. Sprawdzamy dokumenty źródłowe pod kątem wymagań ustawy o rachunkowości. Prowadzimy ewidencję kosztów i przychodów, środków trwałych, wyposażenia oraz podatku od towarów i usług.

Doradztwo ekonomiczne i finansowe

Doradztwo finansowe

Przygotowujemy biznes plany i analizy ekonomiczne dotyczące różnego rodzaju przedsięwzięć inwestycyjnych, opracowując m.in. prognozy sprawozdania finansowego z projektu inwestycyjnego, a także prognozy opłacalności. Wypełniamy wnioski kredytowe wraz z przygotowaniem dokumentacji na potrzeby banku. Udzielamy wsparcia w zakresie planowanych transakcji oraz optymalizacji finansów.

Deklaracje podatkowe

Deklaracje podatkowe

Obliczamy wysokość należnych podatków na podstawie dokumentów źródłowych. Sporządzamy i dostarczamy do urzędów skarbowych deklaracje podatkowe PIT i VAT, całkowicie zdejmując z przedsiębiorcy ciężar kontaktów z fiskusem. Oferujemy również wypełnianie deklaracji rocznych bez konieczności fizycznego dostarczenia dokumentów, także w ramach jednorazowej współpracy.

Obsługa kadrowo płacowa

Obsługa kadrowo-płacowa

Oferujemy kompleksową obsługę kadrowo-płacową przy użyciu najnowszych wersji specjalistycznego oprogramowania komputerowego dla księgowych. W ramach usługi outsourcingu księgowego gwarantujemy naszym klientom nie tylko profesjonalne prowadzenie księgowości wraz ze wszystkimi usługami kadrowo-płacowymi, ale także znaczne redukcje kosztów własnych firmie i oszczędność czasu kierownictwa.

Deklaracje ZUS

Deklaracje ZUS

Sporządzamy i wysyłamy deklaracje do ZUS – korzystamy z elektronicznej drogi przekazywania dokumentów, a tym samym gwarantujemy zachowanie wymaganych terminów. Dbając o poprawność rozliczeń, monitorujemy zmiany w przepisach i pozostajemy w stałym kontakcie z urzędem. Reprezentujemy klientów przed ZUS-em.