Czy warto rejestrować się jako płatnik VAT?

Na początku należy zauważyć, że podatek VAT jest podatkiem zupełnie odrębnym od podatku dochodowego i nie należy łączyć tych dwóch pojęć.

Rejestracja do VAT jest w pewnym stopniu dobrowolna, tzn. przedsiębiorca może korzystać z przedmiotowego zwolnienia z VAT, do momentu w którym przekroczy limit przychodu, uprawniający do zwolnienia. W roku 2012 limit ten wynosi 150.000 zł – oznacza to, że firma nie musi rejestrować się do VAT, do momentu gdy jej sprzedaż przekroczy 150.000 zł.

Ważna uwaga dla nowych firm! Limit zwolnienia jest ustalany proporcjonalnie – jeżeli firma rozpoczyna działalność w trakcie roku, limit będzie proporcjonalnie mniejszy.

Przykład:

Firma X rozpoczyna działalność w dniu 1.04.2012 roku. Limit zwolnienia z VAT wyniesie w tym wypadku:

((366 dni – 91 dni)/366 dni) x 150.000 zł = 0,75 x 150.000 zł ≈ 112.700 zł

Przechodząc do sedna sprawy: czy rejestracja do VAT jest opłacalna dla przedsiębiorcy?

Należy wziąć pod uwagę kilka czynników:

1. Jaka stawka podatku VAT obowiązuje na oferowane przez nas towary/usługi?

Aktualnie w Polsce obowiązują następujące stawki VAT: 23%, 8%, 5%, 0%, zw, n/p.

Najbardziej korzystna sytuacja występuje, kiedy mamy prawo do zastosowania którejś z obniżonych stawek VAT, tj. 8% lub 5% albo stawki 0% lub n/p.

Dla przykładu wyobraźmy sobie sytuację, w której firma zajmuje się handlem świeżym pieczywem. Stawka VAT na tego typu towary wynosi 5%. Kupujemy towary wg stawki 5% i sprzedajemy także wg stawki 5%, ale mamy jeszcze szereg dodatkowych wydatków – czynsz, telefony, internet, usługi księgowe, paliwo (przy założeniu, że mamy prawo do odliczenia VAT od paliwa), inne wydatki samochodowe – serwis, części. Wszystkie te wydatki są opodatkowane wg stawki VAT 23%.

Hipotetyczną sytuację przedstawia poniższa tabela. Kupujemy towar za 30.000 zł, sprzedajemy za 40.000 zł, pozostałe wydatki wynoszą 4.000 zł. Stawka VAT dla zakupu i sprzedaży towarów wynosi 5%, stawka VAT na pozostałe zakupy to 23%.

WyszczególnienieSprzedażZakup
Towary netto40.000 zł30.000 zł
Pozostałe wydatki netto4.000 zł
Towary VAT2.000 zł1.500 zł
Pozostałe wydatki VAT920
SUMA VAT2.000 zł2.420 zł

Jak widać, pomimo dodatniego wyniku finansowego, nie tylko nie musimy płacić VAT, ale mamy nadwyżkę w wysokości 420 zł, którą możemy przenieść na kolejne okresy rozliczeniowe lub wystąpić do urzędu skarbowego z wnioskiem o zwrot.

2.  Rodzaj działalności

Przy sprzedaży towarów operuje się zazwyczaj cenami brutto, przy świadczeniu usług są to ceny brutto lub netto.

Jeżeli oferowane przez nas towary są opodatkowane wg stawki 23%, rejestracja do VAT będzie nieopłacalna – operujemy ceną brutto więc jeżeli nie jesteśmy podatnikami VAT, cena wyniesie 4.000 zł , przy rejestracji na VAT cena wyniesie także 4.000 zł, ale będzie także zawierała podatek VAT, który będziemy musieli zapłacić do urzędu skarbowego.

Przy świadczeniu usług podajemy kwotę netto, czyli np. jeżeli nie jesteśmy podatnikami VAT, cena wyniesie 3.000 zł , przy rejestracji na VAT cena wyniesie  3.000 zł netto + VAT 690 zł. Z tych 690 zł część odliczymy sobie poprzez faktury zakupowe.

PODSUMOWANIE

Rejestracja na VAT będzie opłacalna, gdy:

– oferowane przez nas towary lub usługi są opodatkowane wg stawki VAT 8%, 5%, 0% lub n/p i/lub w naszej branży operuje się cenami netto.

Rejestracja na VAT będzie nieopłacalna, gdy:

– oferowane przez nas towary lub usługi są opodatkowane wg stawki 23% i w naszej branży operuje się cenami brutto.

Krzysztof GrzybowskiCzy warto rejestrować się jako płatnik VAT?

Related Posts