Podatek po terminie

Zapłata podatku dochodowego po terminie

Ustawowy termin płatności zaliczki na podatek dochodowy za dany miesiąc przypada zawsze na 20 dzień kolejnego miesiąca (przy rozliczeniu kwartalnym na 20 dzień kolejnego miesiąca po zakończeniu kwartału).