Podatek po terminie

Zapłata podatku dochodowego po terminie

Ustawowy termin płatności zaliczki na podatek dochodowy za dany miesiąc przypada zawsze na 20 dzień kolejnego miesiąca (przy rozliczeniu kwartalnym na 20 dzień kolejnego miesiąca po zakończeniu kwartału).

ZUS

Preferencyjne składki ZUS

Jednym z udogodnień dla nowych przedsiębiorców jest możliwość opłacania obniżonych składek na ubezpieczenie społeczne przez 24 miesiące od rozpoczęcia działalności.

Kalkulator podatku dochodowego

Ryczałt czy książka przychodów?

Jednym z problemów, z jakim muszą zmierzyć się osoby zakładające przedsiębiorstwo, jest wybór formy opodatkowania. Małe firmy mogą skorzystać albo z opodatkowania ryczałtowego, albo z podatkowej książki przychodów i rozchodów.