Ryczałt czy książka przychodów?

Jednym z problemów, z jakim muszą zmierzyć się osoby zakładające przedsiębiorstwo, jest wybór formy opodatkowania. Małe firmy mogą skorzystać albo z opodatkowania ryczałtowego, albo z podatkowej książki przychodów i rozchodów. Każda z tych metod ma swoje zalety i wady. W zależności od rodzaju prowadzonej działalności, skali tej działalności oraz poziomu kosztów należy wybrać rozwiązanie najbardziej opłacalne, czyli takie, które zapewni najniższy podatek dochodowy.

W poniższym artykule postaramy się odpowiedzieć na pytanie, w jakich przypadkach bardziej opłacalny będzie ryczałt, a kiedy lepszy będzie wybór księgi przychodów.

Zobacz też: Kalkulator podatku dochodowego

1. PORÓWNANIE RYCZAŁTU I KSIĄŻKI PRZYCHODÓW

Wyszczególnienie Ryczałt KPiR
Przychody przewidziane w ustawie wszystkie przychody
Koszty nie uwzględnia wszystkie koszty uzyskania przychodu
Podstawa opodatkowania przychód dochód (przychód-koszty)
Stawka podatku 3%-20%* progresywny 18%-32%
lub liniowy 19%
Podatek dochodowy zawsze gdy występuje przychód tylko w przypadku dodatniego wyniku finansowego
Comiesięczne deklaracje podatku dochodowego nie nie
Rodzaj prowadzonych ewidencji – ewidencja przychodów
– ewidencja środków trwałych
– ewidencja wyposażenia
– ewidencja przychodów
– ewidencja kosztów
– ewidencja środków trwałych
– ewidencja wyposażenia
Dla kogo – osoby fizyczne prowadzące indywidualną działalność gospodarczą
– spółki cywilne osób fizycznych
– spółki jawne
– spółki partnerskie
– osoby fizyczne prowadzące indywidualną działalność gospodarczą
– spółki cywilne osób fizycznych
– spółki jawne
– spółki partnerskie

*Stawki podatku ryczałtowego:

 • 3% – działalność gastronomiczna, handlowa, rybołówstwo
 • 5,5% – działalność wytwórcza, roboty budowlane, transport
 • 8,5% – przychody z tytułu najmu lub dzierżawy, działalność usługowa
 • 17% – hotele, pośrednictwo przy sprzedaży samochodów, motocykli i części do samochodów i motocykli, pośrednictwo w handlu hurtowym
 • 20% – przychody związane z wykonywaniem wolnych zawodów

Pełna lista stawek ryczałtu znajduje się tutaj.

2. ZALETY I WADY

Ryczałt
zalety:

 • niskie stawki podatku ryczałtowego
 • niski stopień skomplikowania ewidencji księgowych
 • łatwość wyliczenia podatku dochodowego, jeśli wiemy jakie przychody uzyskamy

wady:

Księga przychodów
zalety:

 • podatek od faktycznie osiągniętego dochodu
 • uwzględnia koszty uzyskania przychodu
 • w przypadku straty nie ma podatku dochodowego

wady:

 • wyższa stawka podatku dochodowego niż przy ryczałcie
 • większy stopień skomplikowania ewidencji księgowych

3. LIMIT RYCZAŁTU I PRZEKROCZENIE LIMITU

Limit przychodu uprawniającego do korzystania z rozliczeń ryczałtowych w 2012 roku wynosi 150.000 euro (661.680 zł).

Należy przy tym zauważyć, że w przypadku spółek osobowych limit ten dotyczy całego przychodu spółki (limity poszczególnych wspólników się nie kumulują).

Po przekroczeniu limitu w danym roku firma traci możliwość rozliczania ryczałtowego w roku następnym i jest zobowiązana do zaprowadzenia podatkowej książki przychodów i rozchodów.

4. JAK TO WYGLĄDA W PRAKTYCE

Uwaga, dla uproszczenia poniższe przykłady nie uwzględniają odliczeń składek ZUS.

Przykład 1
Firma X zajmuje się działalnością usługową. Jej przychody wynoszą 100.000 zł. Firma ma niewielkie koszty, związane z wynajmem pomieszczeń biurowych, wynagrodzeniami oraz opłatami za media. Łączne koszty wynoszą 24.000 zł.

Wysokość podatku dochodowego w zależności od wyboru formy opodatkowania przedstawia poniższa tabela

Wyszczególnienie Ryczałt KPiR
Przychód 100.000 zł 100.000 zł
Koszty uzyskania przychodu 0 zł 24.000 zł
Podstawa opodatkowania 100.000 zł 76.000 zł
Stawka podatku 8,5% 19%
Podatek dochodowy 8.500 zł 14.440 zł

 

Przykład 2
Firma Y zajmuje się prowadzeniem robót budowlanych. Jej przychody wynoszą 100.000 zł. Firma ma wysokie koszty, związane z zakupem materiałów, wynagrodzeniami oraz zakupami paliwa. Łączne koszty wynoszą 87.000 zł.

Wysokość podatku dochodowego w zależności od wyboru formy opodatkowania przedstawia poniższa tabela

Wyszczególnienie Ryczałt KPiR
Przychód 100.000 zł 100.000 zł
Koszty uzyskania przychodu 0 zł 87.000 zł
Podstawa opodatkowania 100.000 zł 13.000 zł
Stawka podatku 5,5% 19%
Podatek dochodowy 5.500 zł 2.470 zł

 

Przykład 3
Firma Z zajmuje się prowadzeniem działalności gastronomicznej. Jej przychody wynoszą 100.000 zł. W trakcie roku firma dokonała zakupu sprzętu i jej koszty wyniosły 108.000 zł. W związku z tym firma poniosła stratę w wysokości 8.000 zł.

Wysokość podatku dochodowego w zależności od wyboru formy opodatkowania przedstawia poniższa tabela

Wyszczególnienie Ryczałt KPiR
Przychód 100.000 zł 100.000 zł
Koszty uzyskania przychodu 0 zł 108.000 zł
Podstawa opodatkowania 100.000 zł -8.000 zł
Stawka podatku 3% 19%
Podatek dochodowy 3.000 zł 0 zł

 

5. PODSUMOWANIE
Jak wynika z powyższego zestawienia, z ryczałtu powinny skorzystać firmy, które:

 • Mają niewielkie koszty własne działalności (0%-50% przychodów) – głównie firmy prowadzące działalność usługową
 • Oczekują rocznych przychodów nie większych niż 150.000 Euro (661.680 zł)

Książkę przychodów powinny natomiast wybrać firmy, które:

 • Mają wysokie koszty własne działalności (50%-100% przychodów)
 • Oczekują rocznych przychodów większych niż 150.000 Euro (661.680 zł)

Należy przy tym zauważyć, że powyższa zależność dotyczy tylko przedsiębiorstw, które prowadzą działalność opodatkowaną niskimi stawkami ryczałtu: 3%-8,5%. Jeżeli prowadzimy działalność, dla której ustawa przewiduje stawki ryczałtu 17% lub 20%, właściwie zawsze korzystniejsza będzie dla nas książka przychodów i podatek liniowy 19%.

Nasze doświadczenia pokazują, że ryczałt najlepiej sprawdza się przy działalności handlowej.


Nasza oferta

max_mediahatRyczałt czy książka przychodów?

Related Posts