RYCZAŁT EWIDENCJONOWANY

 

ZAKRES OBSŁUGI:

 • prowadzenie ewidencji sprzedaży
 • prowadzenie rejestrów VAT (dotyczy płatników VAT)
 • sprawdzenie dokumentów źródłowych
 • obliczanie podatku dochodowego
 • obliczanie podatku VAT (dotyczy płatników VAT)
 • sporządzanie deklaracji rocznych PIT 28
 • sporządzanie i wysyłanie deklaracji VAT 7 (dotyczy płatników VAT)
 • sporządzanie i wysyłanie deklaracji ZUS
 • porady ekonomiczno-finansowe

 

RYCZAŁT EWIDENCJONOWANY: O USŁUDZE

 

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest formą opodatkowania, z której mogą korzystać:

 • osoby fizyczne prowadzące indywidualną działalność gospodarczą
 • spółki cywilne osób fizycznych
 • spółki jawne i spółki partnerskie której wspólnikami są wyłącznie osoby wykonujące wolny zawód

 

Limit ryczałtu na rok 2012: 150.000 EUR (661.680 zł)

Po przekroczeniu limitu podatnicy są zobowiązani do przejścia w kolejnym roku na podatkową książkę przychodów i rozchodów.

Na potrzeby ryczałtu ewidencjonowanego należy prowadzić m.in. ewidencję przychodów, buy cheap cialis soft wykaz środków trwałych, ewidencję wartości niematerialnych i prawnych.

Opodatkowanie ryczałtowe polega na tym, że podatek dochodowy płaci się od osiągniętego przychodu. Nie ustala się rzeczywistych dochodów ani kosztów prowadzonej działalności gospodarczej.

Fakt, że nie uwzględnia się kosztów, rekompensują stosunkowo niskie stawki podatków ryczałtowych, np. objęci ryczałtem ewidencjonowanym, którzy prowadzą działalność usługową, płacą 8,5 proc. od przychodów, wytwórcy – 5,5 proc., a handlowcy – 3 proc.

Przychodów z działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem nie łączy się z innymi dochodami opodatkowanymi na zasadach ogólnych (np. z pracy na etacie). Nie wpływają więc one na progresję podatkową.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest dobrym rozwiązaniem dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność. Gdy wiedzą, na jakie przychody mogą liczyć, mogą oni określić wielkość płaconego podatku w poszczególnych miesiącach.

 

Wyceń usługę ryczałt ewidencjonowany.

Prowadzenie ryczałtu już od 100 zł/mc

 

 

Drukuj Drukuj