Pełna obsługa księgowa firm w Poznaniu

 

mężczyzna wypełniający dokumenty księgowe firmyBiuro Rachunkowe TAX spod Poznania zajmuje się kompleksową obsługą księgową firm. Nasi Klienci powierzają nam prowadzenie księgi głównej i ksiąg pomocniczych. Zlecenie prowadzenia księgowości zewnętrznej firmie pomaga przedsiębiorcom zaoszczędzić czas, dzięki czemu mogą poświęcić się w całości rozwijaniu działalności gospodarczej.

Profesjonalnie prowadzona księgowość w znaczący sposób wpływa na sprawne funkcjonowanie firmy.

Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, każdy przedsiębiorca zobowiązany jest ewidencjonować majątek firmy. W ramach usługi z zakresu księgowości podejmujemy się także ewidencji środków trwałych i wyposażenia firm z Poznania i okolic.

W ramach naszej oferty sporządzamy:

 • ewidencje środków trwałych
 • ewidencje wyposażenia
 • ewidencje VAT
 • miesięczne zestawienia obrotów i sald
 • sprawdzamy dokumenty źródłowe pod kątem wymagań ustawy o rachunkowości

Obsługa księgowa firm to także doradztwo podatkowe. Obliczamy podatek dochodowy, podatek VAT, sporządzamy deklaracje podatkowe (także deklaracje roczne PIT właścicieli). Dzięki prowadzonej przez nas księgowości Klienci nie muszą martwić się o przesyłanie deklaracji i kontakt z urzędami. To nasze biuro rachunkowe zajmuje się tym w imieniu Klientów.

Zajmujemy się:

 • obliczaniem podatku dochodowego i podatku VAT
 • sporządzaniem deklaracji podatkowych
 • wysyłaniem podpisanych deklaracji do urzędów
 • sporządzaniem i wysyłaniem deklaracji ZUS
 • sporządzaniem deklaracji rocznych PIT właścicieli
 • sporządzaniem sprawozdań rocznych

Zdajemy sobie sprawę, że formalności związane z ZUS nie należą do najłatwiejszych. Dlatego nasi Klienci powierzając nam obsługę księgową mogą liczyć na sporządzenie i wysyłanie deklaracji ZUS.

Nasze biuro rachunkowe bazując na wieloletnim doświadczeniu i praktyce, zapewnia firmom w powiecie poznańskim w ramach obsługi księgowej także usługi doradcze. Udzielamy porad o charakterze ekonomiczno-finansowym, ofertę kierując do wszystkich Klientów z Poznania oraz sąsiednich powiatów.

Powierzając naszej firmie obsługę księgową, mogą Państwo liczyć na kompleksowe usługi najwyższej jakości. Zapraszamy do kontaktu z biurem naszej firmy w Wirach pod Poznaniem. Dołożymy wszelkich starań, by księgowość prowadzona przez nas była usługą najwyższej jakości.

 

KSIĘGI HANDLOWE – O USŁUDZE

Zgodnie z ustawą o rachunkowości, do prowadzenia ksiąg handlowych są zobowiązane przedsiębiorstwa, które w poprzednim roku podatkowym osiągnęły przychód z działalności przekraczający 1.200.000 EUR.
Księgi handlowe muszą również prowadzić:

 • spółki kapitałowe (akcyjna i z o.o.)
 • spółki osobowe prawa handlowego (spółka jawna, partnerska, komandytowa i komandytowo-akcyjna)
 • spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 1.200.000 EUR.

Ustawa o rachunkowości nakłada wiele obowiązków i ograniczeń na podmiot zobowiązany do prowadzenia ksiąg handlowych. Spółka taka musi stworzyć zakładowy plan kont i ma obowiązek dokładnego ewidencjonowania wszystkich operacji gospodarczych, należności i zobowiązań oraz prowadzenia szczegółowych ewidencji dotyczących wszystkich obszarów działalności firmy. W związku z tym, prowadzenie ksiąg handlowych jest procesem skomplikowanym i czasochłonnym.

Prawidłowo prowadzone księgi dają jednak pełny obraz stanu finansowego firmy, a także umożliwiają bieżące monitorowanie stanów zapasów, należności, zobowiązań oraz wzajemnych stosunków tych wielkości. Księgi handlowe dają także możliwość stworzenia zakładowego planu kont, dostosowanego do specyfiki prowadzonej działalności oraz pozwalają na analizę kontaktów z poszczególnymi kontrahentami i partnerami.

Wyceń usługę księgi handlowe
Prowadzenie ksiąg handlowych już od 500 zł/mc