Obsługa i doradztwo podatkowe przedsiębiorstw w Poznaniu

 

księgowy podczas obsługi podatkowej przedsiębiorstwaŚwiadczymy dla naszych Klientów z powiatu poznańskiego usługi doradztwa podatkowego. Obliczamy podatek dochodowy, sporządzamy i przesyłamy deklaracje ZUS. Częścią obsługi podatkowej przedsiębiorstw z powiatu poznańskiego są również usługi na rzecz płatników VAT. Prowadzimy w imieniu Klientów rejestry VAT, a także obliczamy podatek VAT oraz sporządzamy deklaracje VAT 7.

Pełen zakres obsługi podatkowej i ryczałtu ewidencjonowanego obejmuje:

  • prowadzenie ewidencji sprzedaży
  • prowadzenie rejestrów VAT (dotyczy płatników VAT)
  • sprawdzenie dokumentów źródłowych
  • obliczanie podatku dochodowego
  • obliczanie podatku VAT (dotyczy płatników VAT)
  • sporządzanie deklaracji rocznych PIT 28
  • sporządzanie i wysyłanie deklaracji VAT 7 (dotyczy płatników VAT)
  • sporządzanie i wysyłanie deklaracji ZUS
  • porady ekonomiczno-finansowe

Biuro Rachunkowe TAX spod  Poznania koncentruje się przede wszystkim na obsłudze podatkowej małych i średnich przedsiębiorstw. Firmy tego typu często są na etapie intensywnego rozwoju i wydatków. Powierzając obsługę podatkową zewnętrznej firmie, przedsiębiorca oszczędza nie tylko czas, ale i pieniądze. Outsourcing księgowości jest stosowany coraz powszechniej z uwagi na znaczną oszczędność kosztów. Na różnych etapach działalności firmy potrzebują doradztwa podatkowego oraz finansowego. Nasza obsługa podatkowa firm z Poznania i okolic to załatwianie formalności związanych z podatkami, ale także poradnictwo ekonomiczne i doradztwo podatkowe.

Mogą Państwo zaufać naszej wiedzy i doświadczeniu i powierzyć nam obsługę podatkową swojego przedsiębiorstwa. Współpraca z naszym biurem może odbywać się także na odległość, zarówno z Poznania, jak i innej miejscowości.

Bez kompleksowej i profesjonalnej obsługi podatkowej można ściągnąć na firmę sporo kłopotów. Można jednak ich uniknąć zlecając naszym pracownikom obsługę podatkową przedsiębiorstwa. Gwarantujemy sprawną obsługę i profesjonalizm w świadczeniu usług doradztwa podatkowego. Działamy przede wszystkim w powiecie poznańskim.

Limit ryczałtu na rok 2012: 150.000 EUR (661.680 zł)

Po przekroczeniu limitu podatnicy są zobowiązani do przejścia w kolejnym roku na podatkową książkę przychodów i rozchodów.

Na potrzeby ryczałtu ewidencjonowanego należy prowadzić m.in. ewidencję przychodów, wykaz środków trwałych, ewidencję wartości niematerialnych i prawnych.

Opodatkowanie ryczałtowe polega na tym, że podatek dochodowy płaci się od osiągniętego przychodu. Nie ustala się rzeczywistych dochodów ani kosztów prowadzonej działalności gospodarczej.

Fakt, że nie uwzględnia się kosztów, rekompensują stosunkowo niskie stawki podatków ryczałtowych, np. objęci ryczałtem ewidencjonowanym, którzy prowadzą działalność usługową, płacą 8,5 proc. od przychodów, wytwórcy – 5,5 proc., a handlowcy – 3 proc.

Przychodów z działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem nie łączy się z innymi dochodami opodatkowanymi na zasadach ogólnych (np. z pracy na etacie). Nie wpływają więc one na progresję podatkową.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest dobrym rozwiązaniem dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność. Gdy wiedzą, na jakie przychody mogą liczyć, mogą oni określić wielkość płaconego podatku w poszczególnych miesiącach.

 

Wyceń usługę ryczałt ewidencjonowany.

Prowadzenie ryczałtu już od 100 zł/mc